Home
Advies en Inspectie Noord per oktober weer ruimte voor nieuw project Print

Advies en Inspectie Noord is een bedrijf welke werkzaamheden uitvoert voor gemeenten, bedrijven en particulieren. De diensten voor gemeenten bestaan uit inspectietaken voor Bouw- en Woningtoezicht, brandpreventieve taken en integrale handhavingtrajecten. Ook voor verzekeringsmaatschappijen zijn we de ideale partner voor het uitvoeren van inspecties teneinde de brandrisico's bij bedrijven in beeld te brengen. Voor bedrijven en particulieren kunnen we bouwplannen van ontwerp tot realisatie geheel uitvoeren. Door een breed netwerk van ontwerpers, aannemers en installateurs kunnen wij voor u alle zorgen uit handen nemen. Ook voor woningbouwverenigingen zijn we een partner voor het toezicht op planmatig onderhoud.

Brandveiligheid

Gebruiksvergunningen
Evenementen
Bouwplantoesting
Vluchtplannen
Uitvoering Bouwkundige en installatietechnische aanpassingen
Ontruimingsoefeningen op uw eigen locatie

Bouw- en Woningtoezicht

Toezicht op verleende vergunningen
Opsporing illegale bouw
Opsporing achterstallig onderhoud
Strijdig gebruik bestemmingsplannen
Projectmatige handhaving
Aanschrijvingstrajecten
Rommelerven                                                                                                                                                               Het in de praktijk opleiden en begeleiden van junior inspecteurs

Integrale handhaving

Coördinatie complexe handhavingtrajecten                                                                                                           Intergale horecacontroles  en integrale bedrijfscontroles

Advies en Begeleiding

Advies bouwplannen
Van schets tot oplevering
Bouwtoezicht en begeleiding
Onderhoud en beheer                                                                                                                                                         Leveren van producten en diensten in relatie tot brandmeldinstallaties.                                                                          Leveren van producten en diensten in relatie tot inbraakbeveiliging, observatie en toegangscontrole.                                   Bovenstaande leveringen en montagewerkzaamheden vinden plaats door enkel NCP erkende instanties.

De volgende opdrachtgevers gingen u inmiddels met tevredenheid voor:

Gemeente Heerenveen, Gemeente Delfzijl, Gemeente Vlieland, Gemeente Veendam, Gemeente Noordoostpolder, de Gemeente Almere, Gemeente Coevorden, Gemeente Wieringen, Gemeente Franekeradeel en de gemeente Dongeradeel. De werkzaamheden worden tot op heden uitgevoerd in samenwerkingsverbanden met Maandag, InterConcept, MB-All en Yacht. Natuurlijk kunt u ons ook rechtstreeks inhuren. Daarnaast verrichten we werkzaamheden voor Bouwkundig Adviesbureau van der Plas en J.H. Ritsema en Zonen Holding en daarnaast meerdere particuliere klanten en bedrijven.

Links

http://www.boschsecurity.nl/content/language1/html/227_NLD_XHTML.asp

http://www.riscobeveiliging.nl

http://www.vd-plas.nl

http://www.live-aed.nl